De behandelingen van de fysiotherapeut en oefentherapeut worden gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De vergoeding van fysiotherapie is echter sterk afhankelijk van uw leeftijd en de reden waarom u wordt behandeld. Uiteraard kunt u een aanvullende verzekering afsluiten voor de fysiotherapie die niet onder de basisverzekering valt.

Vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket

Zoals gezegd is het afhankelijk van de leeftijd en de soort aandoening of de kosten van fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar worden vergoed. De diverse vergoedingen zijn voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen verschillend. Het kan daarom geen kwaad om de verschillende verzekeringen en vergoedingen met elkaar te vergelijken (aff).

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

fysiotherapie, behandeling van de voetKinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Uiteraard valt daar ook de gespecialiseerde kinderfysiotherapie onder. Als deze behandelingen door de fysiotherapeut niet het gewenste resultaat hebben vergoedt de zorgverzekeraar eventueel maximaal 9 extra fysiotherapiebehandelingen.

Als jongeren een chronische aandoening* hebben kunnen ze alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Volwassenen (18 jaar en ouder)

Voor volwassenen wordt er voor de eerste 20 behandelingen per aandoening niets vergoed vanuit de zorgverzekering. Wie een chronische aandoening heeft die op de lijst van chronische aandoeningen* staat en zodoende meer dan 20 behandelingen nodig heeft, krijgt fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling.

Vergoeding van bekkenfysiotherapie

Wie last van urine-incontinentie krijgt de eerste 9 behandelingen van bekkenfysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Fysiotherapie vergoed door de aanvullende verzekering

Wie een aanvullende zorgverzekering heeft, krijgt mogelijk meer behandelingen vergoed. Er is onder de zorgverzekeraars een grote diversiteit wat betreft de aanvullende verzekeringen en dus ook van de vergoedingen voor fysiotherapie en andere vormen van fysiotherapie zoals oefentherapie, manuele therapie en beweegprogramma’s.

Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering, zowel wat betreft de vergoedingen als de hoogte van de vergoeding, alsmede de wijze van vergoeding (in natura of restitutie), en of u misschien een eigen bijdrage moet betalen als u naar de fysiotherapeut gaat. Let ook op de vergoedingen van andere behandelingen zoals manuele therapie, oedeemtherapie en de diverse beweegprogramma’s. Het is ook raadzaam om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of deze de behandelingen van de fysiotherapeut van uw keuze inderdaad (volledig) vergoedt.

Vergoeding in natura of via restitutie

Als de fysiotherapeut een contract heeft met de zorgverzekeraar zal de de kosten van de behandeling door de fysiotherapeut daar rechtstreeks declareren, dat is dan ‘vergoeding in natura’. In andere gevallen krijgt u de rekening van de fysiotherapeut mee, of thuis gestuurd, en dient u die vervolgens zelf bij de verzekeraar te declareren, de zogenaamde ‘restitutie’.

Vroeger ging dat uitsluitend met speciale declaratieformulieren, tegenwoordig bieden nagenoeg alle zorgverzekeraars de mogelijkheid om rekeningen eenvoudig via hun website, of zelfs via de smartphone, te declareren.

*Lijst met chronische aandoeningen

Zoals hierboven genoemd, krijgt u via de basisverzekering de kosten van de fysiotherapeut of oefentherapeut vergoed vanaf de 21e behandeling als het gaat om de behandelingen van een chronische aandoening. De kosten worden ook dan alleen vergoed als de aandoening op de officiële lijst met chronische aandoeningen staat die door de Overheid is vastgesteld.

Zorgverzekeringen vergelijken

Wie op zoek is naar een nieuwe zorgverzekering komt vaak in een wirwar van mogelijkheden en kleine lettertjes terecht. Maar het kan ook veel eenvoudiger, hier kunt u namelijk uw zorgverzekering vergelijken met de zorgverzekeringen van alle andere zorgverzekeraars. Dan is al snel duidelijk of u niet te veel betaalt en of u wel de best passende zorgverzekering en aanvullende verzekering hebt.

Wat kosten de behandelingen van de fysiotherapeut?

Er zijn geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie vastgesteld, iedere fysiotherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer en zal ze over het algemeen ook op zijn website vermelden. Voor het geval dat de behandelingen niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed: een therapeut rekent gemiddeld €29 voor een reguliere behandeling. U kunt deze kosten mogelijk wel als aftrekpost voor de belasting gebruiken.

Geen verwijzing voor fysiotherapie nodig

Sinds enige tijd heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist meer nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut.