Standaard voor uitwisseling gegevens arts en fysiotherapeut vastgelegd

uitwisseling gegevens patientDe informatiestandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen huisarts en fysiotherapeut is door het Informatieberaad Zorg van toepassing verklaard. Zorgverleners hiermee zorginhoudelijke gegevens uitwisselen op een patiëntvriendelijke en efficiënte manier uitwisselen.

Het vastleggen van deze standaard zal volgens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) leiden tot verbetering van de kwaliteit van de geboden zorg. Gegevens kunnen voortaan eenmalig aan de bron worden vastgelegd waarna zij geschikt kunnen worden gemaakt om meerdere malen opnieuw te worden gebruikt. Fysiotherapeuten en artsen en fysiotherapeuten krijgen hierdoor ook een vermindering van de administratieve lasten.

De samenwerkingsafspraken die het NHG en het KNGF in 2010 hebben gemaakt voor de overdracht van zorginhoudelijke gegevens van de patiënt worden volledig door de vastgelegde standaard ondersteund.