Astma, wat nu?

astma puffer pufapparaatEr zijn inmiddels wereldwijd behoorlijk wat mensen die last hebben van astma. Hoewel iedere patiënt uniek is en daarmee er nooit een standaardbehandeling voor handen is, zijn er gelukkig vele maatregelen en hulpmiddelen om de chronische ontsteking onder controle te houden. Hierdoor ondervindt je er in het dagelijks leven zo min mogelijk hinder van. Maar wat kun je zoal doen? Daarover zullen we je in dit artikel nader informeren, dat doen we door een aantal voorbeelden te bespreken.

Een waarschuwing is op zijn plaats: ga nooit tips op eigen houtje toepassen en ga altijd eerst het gesprek aan met de arts die jou behandeld. Zoals we zojuist al zeiden is iedere astmapatiënt uniek en reageert iedere persoon dus weer anders op bepaalde maatregelen.

Hulpmiddelen bij astma

Het aantal hulpmiddelen dat bij astma kan worden ingezet om de controle over de ziekte te monitoren (en hierdoor het behandelplan aan te passen op de specifieke situatie van de patiënt) is gelukkig door de jaren heen flink gegroeid en een aantal van de bestaande middelen zijn verder ontwikkelt. Voorbeelden van veelgebruikte hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld de astmacontrole vragenlijst en de NHG standaard astma (meer informatie over de standaard kun je vinden op: http://www.chiesi-college.nl/NHG-standaard-astma.

Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van een spirometrie. Een dergelijke test wordt ook wel een longfunctieonderzoek genoemd, omdat er wordt nagegaan hoe de longen functioneren. Door de uitslagen van de diverse spirometrie testen naast elkaar te leggen kan er inzicht worden verkregen in de effectiviteit van de ingezette behandeling bij de patiënt en indien nodig kan de behandeling worden aangepast zodat betere resultaten kunnen worden gerealiseerd.

Maatregelen in het dagelijks leven

Naast het scala aan hulpmiddelen dat voor handen is, zijn er ook allerlei soorten maatregelen die je in het dagelijks leven toe kunt passen waarmee je voorkomt dat je bijvoorbeeld onnodig last krijgt van prikkels. Prikkels kunnen namelijk zorgen voor prikkeling van de luchtwegen en daarmee klachten oproepen. Denk bijvoorbeeld aan koude lucht in het winterseizoen en hoge concentraties fijnstof in drukke steden. Andere zaken die tot prikkeling van de luchtwegen kunnen leiden zijn het uitoefenen van bepaalde vormen van fysieke inspanning, roken en meeroken.

Gezonde voeding

astma gezonde voeding belanrijkHet klinkt misschien als een dooddoener, maar gezonde voeding maakt dat je beter kan omgaan met ziektes en de bijbehorende klachten.

Immers, in dergelijke voeding zitten van allerlei soorten voedingsstoffen die het lichaam helpen om beter met ziektes om te kunnen gaan.

Een gezond binnenklimaat

Wat voor ieder mens gunstig is, is om gezond binnenklimaat na te streven. Een dergelijk klimaat zorgt er namelijk voor dat je minder snel suf wordt. Daarnaast voorkomt een goed binnenklimaat ook allerlei narigheid in je woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schimmelgroei dat in vochtige huizen prima gedijt. Veel mensen weten het overigens niet, maar een bepaalde mate van schimmelgroei in je woning kan nadelige effecten hebben en niet alleen voor je huis…

Andere manieren om hun astma om te gaan

We hebben de volgende manieren niet onderzocht, maar een korte zoektocht op internet leert ons dat er tal van andere maatregelen zijn die tegen astma zouden kunnen helpen. Zo kwamen onder andere een luchtweg kuur programma tegen en troffen we ook regelmatig de term ‘klimaattherapie’ aan. Wat het effect van dergelijke methoden is, is ons onbekend. Zoals we in de inleiding van dit artikel al aangaven is het in dit geval dus ook ons advies om altijd eerst het gesprek met de arts die jou behandeld aan te gaan alvorens je op eigen houtje maatregelen gaat toepassen.