Een oefentherapeut is een expert in het (aan)leren van gezond bewegingsgedrag. De therapeut kijkt niet alleen naar het lichaam maar ook naar de omliggende omstandigheden, om de cliënt een zo pijnloos mogelijk dagelijks leven te bieden.
De oefentherapeut maakt de cliënt bewust van de houding en de beweging in verband tot de klacht(en). Ook geeft hij toelichting over hoe het menselijk lichaam reageert op spanning, pijn en overbelasting.

Geschiedenis van Oefentherapie Methode Mensendieck

De Mensendieck Methode komt van origine uit Duitsland en de grondlegster was mw. Bess Mensendieck. Zij zei dat lichamelijke en geestelijke activiteiten verbonden zijn en dat iedereen zelf voor een groot deel de contouren van het lichaam kan bepalen door oefeningen te doen en bewust te zijn van het eigen lichaam.

Methode Mensendieck is een paramedische behandelmethode en heeft als uitgangspunt dat het menselijk lichaam gevormd wordt door de belasting die het ondergaat en heeft ondergaan. Wanneer het lichaam aan één kant meer belast wordt dan de andere, of ongunstig belast wordt, ontstaan er klachten.

De therapeut maakt de cliënt duidelijk wat de houding van het lichaam is en hoe de cliënt beweegt in verband met de betreffende klacht in het dagelijks leven. De cliënt leert om te gaan met de klacht door op een andere manier te bewegen en het lichaam anders te belasten, waardoor de klacht vermindert of zelfs verdwijnt. De cliënt heeft op deze manier de volledige controle over de eigen klacht.

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt niet alleen gekeken naar het lichaam, maar ook naar de omstandigheden eromheen, zoals het werk en de leefomgeving. Hierdoor kan er een optimaal resultaat bereikt worden.

Een ander voordeel van de methode is dat na één of twee afspraken bij een therapeut de patiënt niet meer terug hoeft. De therapeut geeft tips en tricks die in het dagelijks leven toegepast kunnen worden en de patiënt past deze toe. Als na bijvoorbeeld een jaar weer klachten ontstaan, kan de patiënt deze tips weer toepassen en verhelpt dit de klacht hopelijk weer.