Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie, waarvoor de fysiotherapeut een gerichte, extra opleiding heeft gevolgd. Meestal komt een kind bij de kinderfysiotherapeut terecht als de ouders of leerkrachten van een kind constateerden dat een kind motorische problemen heeft.

Het kan ook voorkomen dat de huisarts, kinderarts, kinderrevalidatiearts, de schoolarts of de arts van het consultatiebureau oordeelt dat een kind problemen heeft met de motoriek of in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.

Verwijzing voor kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut, die men kan raadplegen als er door de huisarts of kinderarts een verwijzing voor kinderfysiotherapie is afgegeven, is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar die een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen met hun bewegingsvaardigheden hebben.

Deze kinderen kunnen het bijvoorbeeld moeilijk vinden om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook problemen op sociaal-emotioneel vlak hebben. Het komt immers maar al te vaak voor dat kinderen die lichamelijk onhandig zijn bij sport en spel worden buitengesloten.

Kinderfysiotherapie

Tijdens de behandeling werkt de kinderfysiotherapeut samen met de kinderen, en eventueel ook de met ouders en de leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren.

Als hun motoriek is verbeterd zijn ze een stuk minder onhandig, is de kans groot dat ze op school weer mee kunnen spelen en hebben ze ook meer kans op succes bij het sporten. De behandeling kan zodoende dus niet alleen op het fysieke vlak maar ook op het psychologische vlak positieve gevolgen hebben.

Behandeling van de kinderfysiotherapeut

De behandeling van de kinderfysiotherapeut bestaat doorgaans vooral uit bewegingstherapie. Tijdens dat beweegprogramma werken de kinderen aan het ontwikkelen en verbeteren van hun motorische vaardigheden en manier van bewegen. Uiteraard geschiedt de behandeling op een kindvriendelijke manier. De behandeling van de kinderfysiotherapeut moet immers goed aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Ouders betrokken bij behandeling

De kinderfysiotherapeut zal de ouders van het kind niet alleen informeren over de voortgang van de behandeling, hij zo ze zo mogelijk ook bij de therapie proberen te betrekken.

De ouders kunnen hun kind dan niet alleen zo goed mogelijk steunen en motiveren in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden maar het kind ook helpen bij de eventuele oefeningen die het kind thuis tijdens en/of na de behandelperiode moet doen.

Om lichamelijke vaardigheden zo snel en goed mogelijk aan te leren moeten kinderen veel en vaak oefenen. Soms hebben kinderen hier extra hulp bij nodig, zowel thuis als op school.

Advies over lichaamshouding en manier van bewegen

Ook krijgen de ouders soms advies van de kinderfysiotherapeut, bijvoorbeeld over een goede lichaamshouding of over de manier van spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind.

Nauw contact met andere behandelaars

Omdat de klachten van het kind en de zorgen van de ouders ook andere oorzaken kunnen hebben onderhoudt de kinderfysiotherapeut ook vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, ergotherapeut, kinderpsycholoog of pedagoog.

Specialisme binnen de fysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialistische vorm van fysiotherapie. Een behandelaar mag zich pas kinderfysiotherapeut noemen als hij na de 4-jarige basisopleiding voor fysiotherapie ook de gespecialiseerde vervolgopleiding voor kinderfysiotherapeut heeft gevolg en een BIG-registratie heeft. Zie ook onze pagina’s over de opleidingen voor fysiotherapeut en alle bijbehorende specialisaties.

Logopedie

Als uw kind problemen heeft op het gebied van de spraak, de taal, de stem of het gehoor, dan staat het team van ervaren logopedisten en specialisten van de Praatmaat Groep voor u klaar.
Met vestigingen door het hele land is de Praatmaat altijd dichtbij.

Vergoeding door de zorgverzekering

De zorgverzekeraar vergoedt de eerste 18 behandelingen van een geregistreerd kinderfysiotherapeut. Voor langdurige behandeling heeft men echter een verwijzing van een specialist zoals een kinderarts of neuroloog nodig.

Omdat de vergoeding, die dan al of niet gedeeltelijk of volledig is, per zorgverzekeraar kan verschillen is het verstandig om in dat geval contact op te nemen met de zorgverzekeraar om na te gaan hoe de vergoeding exact geregeld is.

Zie ook onze pagina’s over de vergoedingen van de zorgverzekeraars.