Ergotherapie is net als fysiotherapie een paramedische zorg, welke ook vaak in combinatie met (een vorm van) fysiotherapie wordt toegepast. Een ergotherapeuten helpt mensen om hun dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Dit kan nodig zijn als het bijvoorbeeld kinderen betreft die door problemen met hun motoriek en/of een handicap de nodige hulp of begeleiding nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook mensen die na een ongeluk of ziekte weer gaan revalideren. De fysiotherapeut staat ze dan bij om hun bewegings- en spierfuncties weer zo goed mogelijk op gang te krijgen en de ergotherapeut helpt ze dan om de mensen hun dagelijkse bezigheden, binnen de grenzen van hun eventuele beperkingen, zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Veel voorkomende klachten en specialisaties

Cliënten kunnen problemen hebben met relatief simpele handelingen zoals eten, aankleden, fietsen of schrijven, of huishoudelijke klusjes, soms zijn er ook complexere klachten als er sprake is van revalidatie na een ernstig ongeval of ziekte.

Hoewel we ergotherapie vooral kennen van genoemde problemen, zijn er ook ergotherapeuten die zich hoofdzakelijk richten op problemen tijdens het opgroeien, bewegen, sporten, leren, werken en zelfstandig wonen. Zij helpen zowel kinderen, jongeren als volwassenen met de ontwikkeling in spel, vrije tijd, zelfredzaamheid, werk of vaardigheden op school of werk niet naar wens gaat. Andere ergotherapeuten zijn meer gespecialiseerd in de klachten van ouderen of dementerende mensen.

Kort samengevat kan een ergotherapeut hulp bieden om de normale activiteiten te leren uitvoeren, om ze opnieuw te leren uitvoeren of ze langer te kunnen blijven uitvoeren

Werkwijze van de ergotherapeut

Ergotherapie is altijd zorg op maat, de zorg wordt helemaal afgestemd op de mogelijkheden en de wensen van de cliënt. Ergotherapie hoeft niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats te vinden, de ergotherapeut komt ook regelmatig naar de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school, of waar de cliënt verblijft, zoals in het zorgcentrum. Een ziekenhuis of revalidatiecentrum heeft ook vaak een ergotherapeut in dienst zodat deze daar volledig beschikbaar is.

In principe start de ergotherapeut met het bespreken van de problemen van zijn of haar cliënt. Er wordt geobserveerd wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt zijn, besproken in hoeverre deze de cliënt belemmeren bij de dagelijkse activiteiten, geëvalueerd hoe en hoeveel verbetering daar in moet worden gebracht en wat de cliënt nog meer belangrijk vindt. Om het beeld helemaal compleet te krijgen zal de ergotherapeut zo nodig overleggen met de betrokken arts, revalidatiearts en andere zorgverleners zoals de fysiotherapeut, verzorgenden en eventuele mantelzorgers of leerkrachten.

Als de informatie compleet is zal de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie maken en de vraagstelling van de cliënt nauwkeurig in beeld brengen. Er worden doelen opgesteld en nagegaan en vastgesteld hoe en in hoeverre deze doelen kunnen worden bereikt. Ergotherapie gaat veel verder dan alleen maar oefenen, trainen en adviseren. Voor sommige problemen zijn namelijk ook innovatieve en creatieve oplossingen, hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studeer- en/of werkomgeving van de cliënt nodig.

Niet alleen oefeningen maar ook voorzieningen

Door middel van de vele oefeningen en technieken, het verstrekken van adviezen en het eventueel verzorgen van voorzieningen, hulpmiddelen en aanpassingen zal de cliënt geholpen worden om de dagelijkse activiteiten beter uit te voeren. Uiteraard is het resultaat sterk afhankelijk van de eventuele beperkingen van de cliënt, op zowel fysiek als mentaal gebied.